Siirry sisältöön

Klaukkalan ohitustie

Tie käsittää noin 7,5 km pituisen, Klaukkalan keskustaajaman kiertävän ohikulkutieyhteyden. Tie kulkee uudessa maastokäytävässä valtatieltä 3 yhtyen länsipäässä nykyiseen maantiehen 132 Numlahden kohdalla. Suunnitelman lähtökohtana toimi vuonna 2012 valmistunut Yleissuunnitelman 2005 tarkistaminen ja yleissuunnitelman mukainen linjausvaihtoehto VE1. Ohikulkutielle tehtiin neljä eritasoliittymää (Hämeenlinnanväylä (valtatie 3), Hämeenlinnantie (maantie 130), Luhtajoentie ja Kirkkotie), niihin liittyvät tie- ja katujärjestelyt sekä jalankulku- ja pyöräilyväylät. Suunnitelmaan kuuluivat  myös joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyt sekä nykyisen ja uuden asutuksen edellyttämät meluntorjuntaratkaisut. Suunnitteluun kuului 6 siltaa ja noin 20 erilaista tieyhteyttä ja ramppia.

Pohjatekniikka Oy teki kohteen geoteknisen suunnittelun. Urakoitsijana toimi Kreate Oy ja tilaajanamme oli pääsuunnittelija Finnmap Infra Oy.

Kaikki sillat perustettiin paaluilla. Geoteknisen suunnittelun osalta merkittävimpiä kohteita olivat pehmeikköjen perustamiset. Menetelmänä käytettiin paljon nauhapystyojitusta ja esikuormitusta. Toteutuneet painumat vastasivat ennakkoon laskettuja ja olivat osin pienempiä. Käyttöönoton jälkeen ei painumia ole havaittu.

Ota yhteyttä


  Pohjatekniikka Oy Nuijamiestentie 5B, 00400 Helsinki
  +358 9 4777 510
  Pohjatekniikka Oy Ispoisten kiertotie 46, 20330 Turku
  +358 50 404 8913
  Viageo Oü Mahtra 50a, 13812 Tallinn
  +372 606 6185
  Pohjatekniikka © 2024