Siirry sisältöön

Kalliotutkimukset

Tietoa kiven sisältä

Kalliotutkimukset Rakennusprojektit siviili- ja teollisuusrakentamisessa sekä infrastruktuurihankkeissa liittyvät usein kallioperään ja sen ominaisuuksiin. Olipa kyseessä pintarakentaminen tai maanalainen rakentaminen, lujan kallioperän asema ei ole ainoa merkityksellinen tekijä. Kallion laatu on määritettävä huolellisesti projektisi kustannusten optimoimiseksi. Kalliomateriaalin pienimuotoisiin ominaisuuksiin kuuluvat kivilaji, muuttumisaste, raekoko, liuskeisuusaste ja mineraalikoostumus. Tärkeimpiä fysikaalisia ominaisuuksia ovat puristus-, leikkaus- ja vetolujuus sekä muodonmuutosparametrit, kuten Youngin moduuli ja Poissonin kerroin. Kalliomassan ominaisuuksia tarkasteltaessa on otettava huomioon epäjatkuvuudet, kuten raot ja kivilajien väliset kontaktit. Lisäksi kallion kantavuus riippuu kuormituksen tyypistä: staattinen tai dynaaminen. Staattiset parametrit mitataan laboratoriossa muodonmuutostesteillä. Dynaamisissa olosuhteissa modulit lasketaan elastisen aallon nopeudesta ja tiheydestä. Tapauksestasi riippuen näitä tietoja tarvitaan kalliolaadun tai lujuusindeksin määrittämiseksi, ja jotka toimivat perustana kallion lujittamis- ja injektointilaskelmille. Perustiedot kerätään projektisi alueelta. Alueen tutkimuksiin kuuluvat yksityiskohtainen geologinen kartoitus, geofysikaaliset tutkimukset ja näytteenotto, kuten kallionäytekairaus. Kenttätutkimusten järjestäminen haastavissa olosuhteissa on erikoisalaamme. Tarjoamme sinulle yksilöllisesti räätälöityjä insinöörigeologisia ratkaisuja projekteihisi, olivatpa ne kallion pinnalla tai pinnan alla.

Pohjatutkimukset

Tiedot maapohjasta toimivat kaikessa rakentamisessa suunnittelun lähtökohtana. Maan pinnan alla ei aina ole sitä mitä kuvitellaan. Vastaan voi tulla mitä tahansa savesta kallioon, vanhoihin rakenteisiin tai saastuneisiin maihin.

Pohjatutkimus alkaa tontin historian selvittämisellä sekä alueelta aiemmin saatujen maaperätietojen kokoamisella. Olemassa olevien tietojen perusteella ohjelmoidaan tehtävät tutkimuskairaukset.

Tutkimuskairausten tekeminen kestää paikasta ja työn laajuudesta riippuen muutamista päivistä muutamiin viikkoihin, ja tulosten perusteella voidaan tehdä suunnitteluratkaisut. Pohjatutkimustiedot ovat suunnittelun lähtökohta. Laboratoriomme tekee mittauksia myös maarakenteiden tiiviydestä ja kantavuudesta. Maanäytteet tutkimme omassa laboratoriossamme, jossa on monipuolinen mittauslaitteisto.

Teemme myös maaperän radonmittauksia. Mittaus tehdään ottamalla näyte maaperän huokosilmasta ja analysoimalla se laboratoriossamme. Kaupunkialueella selvitettäviä asioita ovat myös maaperän saastuminen, pohjavedet ja kohdetta ympäröivät naapurirakenteet. Kaikki tämä on osa ammattitaitoamme.

 • Painokairaus
 • Heijarikairaus
 • Puristinheijarikairaus
 • Siipikairaus
 • Maanäytteiden ottaminen
 • Pohjavesiputkien asennus
 • Porakonekairaus
 • Pilari- tai pilarisiipikairaus
 • Koekuoppaus

Ota yhteyttä


  Pohjatekniikka Oy Nuijamiestentie 5B, 00400 Helsinki
  +358 9 4777 510
  Pohjatekniikka Oy Ispoisten kiertotie 46, 20330 Turku
  +358 50 404 8913
  Viageo Oü Mahtra 50a, 13812 Tallinn
  +372 606 6185
  Pohjatekniikka © 2024