Siirry sisältöön

Teollisuuden erikoismittaukset

 • laitteiden ja rakenteiden asennus- ja tarkemittaukset
 • koestus ja koekäytön seurantamittaukset

Valvontamittaukset

 • rakennusten ja maarakenteiden valvontamittaukset
 • rakentamisen kontrollimittaukset
 • painumatarkkailut
 • siirtymätarkkailut
 • rakennevaurioiden seuranta
 • inklinometrit
 • pohjavedet
 • huokosvesipaineet
 • putki- ja johtoselvitykset
 • kaapelikamerakuvaus

Rakennusmittaukset

 • kiinteistö- ja saneerausmittaukset
 • tasopiirustukset
 • julkisivupiirustukset
 • leikkaukset
 • 3D-mallinnukset
 • pinta-alamittaukset
 • työmaamittaukset

Kartoitukset ja merkintämittaukset

 • uonnontilaiset alueet, puusto ja kasvillisuus sekä rajat ja rakennusalueet
 • tilavuusmittaukset, soranottoalueet, läjitysalueet ja louhinta-alueet
 • laserkeilaukset
 • väylämittaukset

Ota yhteyttä


  Pohjatekniikka Oy Nuijamiestentie 5B, 00400 Helsinki
  +358 9 4777 510
  Pohjatekniikka Oy Ispoisten kiertotie 46, 20330 Turku
  +358 50 404 8913
  Viageo Oü Mahtra 50a, 13812 Tallinn
  +372 606 6185
  Pohjatekniikka © 2024