Siirry sisältöön

OP Pohjola

OP Pohjolan pääkonttori, Helsinki, 2012-2017

OP Pohjolan pääkonttori

Kohde sijaitsee Helsingin Vallilassa osoitteessa Teollisuuskatu 1. Nykyisen OP Pankkikeskuksen toimintoja laajennettiin uusimalla viisi 1980- luvulla rakennettua rakennusta purkamalla, rakentamalla neljä pysäköintikerrosta ja uudet rakennukset.

Kaivanto sijoittui Teollisuuskadun ja käytössä olevien pankkirakennusten väliin, ja sen syvyys oli noin 14 metriä, josta 11 metriä tuli pohjavesipinnan alapuolelle. Pohjavesipinnan alentaminen ympäristössä edes lyhytaikaisesti on kielletty.  Maapeitteen paksuus Teollisuuskadun puolella on enimmillään 8 metriä, joka tuettiin teräsponttiseinällä. Hankkeessa vaativuutta on lisännyt tilanahtaus, katualueen kunnallistekniikkaa ja kaapeleita ei ollut mahdollista siirtää kauemmas, ja ponttien läpäisy kivisen pintakerroksen läpi jouduttiin tekemään poraamalla.

Käytössä olevassa pankkirakennuksen on pankin ATK keskus, joka aiheutti merkittäviä reunaehtoja louhintaan. Koko rakennuksen puoli kaivannosta jouduttiin irrottamaan kaivannosta ennen louhintaa tärinän katkaisemiseksi. Irrotus tehtiin pääosin irtiporaamalla ja osalla timanttisahauksella. Kallion lujitus tehtiin pultittamalla ja tiiveys varmistettiin injektoimalla. Kaivannon itäpäässä louhinta ulottuu nykyisen rakennuksen alle ja sisäpihalle. Näillä alueilla nykyisiä perustuksia vahvistettiin porapaaluilla. Työn johdosta pohjavesipinta ei alentunut eikä ympäristön rakennuksissa havaittu siirtymiä

Projektin yhteydessä suunniteltiin nosturitoimittajan tilauksesta uudentyyppiset kallioperustukset torninosturia varten. Kohteessa purku-, kaivu ja louhintatyö-vaiheet esitettiin mallinnettuna. Työnaikainen tukiseinä sijoittuu sivukaltevalle kalliolle joka viettää voimakkaasti poispäin tukiseinästä. Tukiseinä ankkureineen ja kalliopintoineen mallinnettiin ja mallin avulla tarkasteltiin kallion vakavuutta ja lujitustarvetta.

Ota yhteyttä


  Pohjatekniikka Oy Nuijamiestentie 5B, 00400 Helsinki
  +358 9 4777 510
  Pohjatekniikka Oy Ispoisten kiertotie 46, 20330 Turku
  +358 50 404 8913
  Viageo Oü Mahtra 50a, 13812 Tallinn
  +372 606 6185
  Pohjatekniikka © 2024