POHJARAKENNUSSUUNNITTELU

Olemme tehneet pohjarakennussuunnittelua yli 40 vuotta, joten olemme alalla tuttu ja turvallinen yhteistyökumppani. Meillä on kokemusta niin rakennusten, rautateiden kuin tie- ja sillanrakennuskohteiden pohjarakennussuunnittelusta.

Pyrimme aina kestävään, turvalliseen ja teknis-taloudellisesti optimaaliseen ratkaisuun.

• Kaivantosuunnittelu
• Louhintasuunnittelu
• Kallion lujitukset ja tiivistykset
• Maapohjan vahvistaminen
• Maapohjan kuivatus
• Pohjaveden hallinta
• Ympäristön rakenteiden vaurioitumisen estäminen
• Kaivantojen tuentasuunnitelmat
• Perustusten vahvistusten suunnittelu