TUTKIMUS

Käytämme toiminnassamme ajanmukaista kalustoa, jota uusimme tarpeen mukaan.

• Viisi hydraulista kairausyksikköä
• Porakonekairoja kalliopinnan varmistuksiin, maanäytteen ottoon ja pohjavesiputkinen asennuksiin

• Monitoimikairoja
- paino-, puristin- ja heijaritoiminnot
- porakonekairausominaisuus täytteiden ja roudan lävistykseen sekä kalliopinnan varmistukseen

• Monipuolinen näytteenottolaitteisto
• Huokospainemittaus ja inklinometri
• Rekisteröivät, tarvittaessa reaaliaikaiset maastotyöasemat

• Kaivinkone  

MITTAUS
Takymetrimittaukset
• Käytössämme on mm. Leican Viva TS15 laser-robottitakymetrejä

Tarkkavaaitukset
• Käytämme mm. Leican DNA-03 tarkkavaaitus-kojeita

Laserkeilaukset
• Laserkeilaukset teemme Faron Focus -3D skannerilla

GPS-mittaukset
• Satelliittimittaukset Leican ja Trimblen RTK-mittalaitteilla

Kaikessa suunnittelussa käytämme pitkälle kehitettyjä CAD-sovelluksia.
Mittausaineisto on tulostettavissa kaikkiin tunnettuihin CAD-formaatteihin 2D- tai 3D-tiedostoina.

Toimimme pääasiassa 3D-ympäristössä, joten asiakas saa jo suunnitteluvaiheessa tarkat,
rakennusten korkeusaseman ja massatasapainon optimointiin liittyvät määrälaskelmat.

OHJELMISTOT

Teemme kaikki mittaustemme tulostukset alanmukaisella ohjelmistolla,laajaltiyhteensopivina erilaisiin suunnittelujärjestelmiin.Toimitamme median tilaajan haluamassa tiedostoformaatissa ja tarvittaessa voimme toimittaa myös mittaustiedostojen katseluohjelman

Ohjelmistojamme ovat mm.

- AutoCad Civil

-AutoCad Architecture

-AutoCad Map

-MicroStation V8 +  Terra-sovellukset

-Faro Scene ja Scene LT

Ammattitason ilmakuvaus drone , Mavic 2 Pro -drone