POHJATUTKIMUKSET

Tiedot maapohjasta toimivat kaikessa rakentamisessa suunnittelun lähtökohtana. Maan pinnan alla ei aina ole sitä mitä kuvitellaan. Vastaan voi tulla mitä tahansa savesta kallioon, vanhoihin rakenteisiin tai saastuneisiin maihin.

Pohjatutkimus alkaa tontin historian selvittämisellä sekä alueelta aiemmin saatujen maaperätietojen kokoamisella. Olemassa olevien tietojen perusteella ohjelmoidaan tehtävät tutkimuskairaukset.

Tutkimuskairausten tekeminen kestää paikasta ja työn laajuudesta riippuen muutamista päivistä muutamiin viikkoihin, ja tulosten perusteella arvioidaan tietojen riittävyys. Pohjatutkimustiedot ovat suunnittelun lähtökohta. Laboratoriomme tekee mittauksia myös maarakenteiden tiiviydestä ja kantavuudesta. Maanäytteet tutkimme omassa laboratoriossamme, jossa on monipuolinen mittauslaitteisto.

Teemme myös maaperän radonmittauksia. Mittaus tehdään ottamalla näyte maaperän huokosilmasta ja analysoimalla se laboratoriossamme. Kaupunkialueella selvitettäviä asioita ovat myös maaperän saastuminen, pohjavedet ja kohdetta ympäröivät naapurirakenteet. Kaikki tämä on osa ammattitaitoamme.