FÖRETAGET



Då man skapar förutsättningar för ett lyckat byggande är utgångspunkten för allting en omsorgsfull grundundersökning. Grundteknik har specialiserat sig på klarläggandet av grundförhållanden samt på att lösa problem med anknytning till grundläggningssätt och grundbyggnad.

Oberoende om det är fråga om ett kontorshus, en tunnel, en parkeringsanläggning eller en metrostation bör grunden undersökas skikt för skikt ty de valda lösningarna verkar långt in i framtiden och som basis för besluten bör man ha tillräckliga och korrekta uppgifter om jordgrunden. Grundteknik har deltagit i utbyggnaden och utvecklingen av Helsingforsregionen i över 40 år. I dag riktar sig vår verksamhet också till Ryssland, Baltien och övriga närområden.

Grundteknik är en självständig konsultbyrå som ägs av privatpersoner.

Våra verksmhetsområden är:

• Grundundersökningar
• Grundbyggnadsplanering
• Bergbyggnadsplanering
• Områdesplanering
• Kartering och fastighetsmätning
• Övervakning av grund- och bergbyggnadsarbeten
• Miljöundersökningar

Grundteknik Ab – sedan år 1969