HISTORIA

Företaget inledde sin verksamhet år 1969.

Företaget grundades av Leo Kallio och Tapani Tuisku med avsikten att erbjuda pålitliga grundundersökningar och grundbyggnadsplanering till det industrialiserande och växande landets byggnadsbehov. Tapani Tuisku fungerade som företagets verkställande direktör ända till år 2002 och utför fortfarande expertuppgifter inom vårt företag.

Företaget växte synnerligen snabbt. År 1975 omfattade personalen c 50 personer och företaget hade kontor i Helsingfors och Åbo. Åbokontoret avvecklades i samband med förändringar i ägoförhållandena 1982, men det startades på nytt år 2003.

Betydande projekt under den första tiden var bl.a. planeringen av Nordsjö skeppsdocka i Helsingfors och Perno skeppsdocka i Åbo.

Företaget har fungerat på sitt huvudverksamhetsområde under hela sin historia och har också klarat av depressionerna.