UTRUSTNING

I vår verksamhet använder vi aktuell utrustning, som vi uppdaterar enligt behov.

• Fem hydrauliska sonderingsenheter
• Borrvagnar för bestämning av bergytan samt för provtagning och installering av grundvattenrör

• Allroundsonder
- vikt- och hejarfunktioner
- borrningsegenskap för penetration av blockrik fyllning samt för bestämning av bergytan

• Mångsidig provtagningsutrustning

• Registrerande resultatmätning, vid behov i realtid

I all planering använder vi långt utvecklade CAD-tillämpningar. Mätresultten kan vi redovisa i alla kända CAD-format som 2D- eller 3D-databaser.

Vi fungerar i huvudsak i 3D-omgivning, varför kunden redan under planeringen får mängdkalkyler för optimering av husens exakta höjdläge och massabalansen.