Seppo Rämö, dipl.ins. 1991 SKOL01 p. 0500 478 858, seppo.ramo@pohjatekniikka.fi

Erikoisaloina

  -syvien kaivantojen suunnittelu

 - perustusten vahvistuksen suunnittelu

- kalliorakennesuunnittelu 


Tapio Ranta-aho, dipl.ins.1996 SKOL01 p. 050 597 8613, tapio.ranta-aho@pohjatekniikka.fi

Erikoisaloina
- syvien kaivantojen suunnittelu
- erikoispaalutukset
- korkean rakentamisen geotekniikka
- vaativa geotekninen mitoittaminen


Juha Pulkka, dipl.ins. 1998 SKOL02 p. 045 636 6596, juha.pulkka@pohjatekniikka.fi

Erikoisaloina
 -talonrakennuskohteiden geotekniikka
-kalliorakennesuunnittelu

Juhapng


Kari Närvänen, ins. 2001 SKOL02 p. 050 404 8913, kari.narvanen@pohjatekniikka.fi

Erikoisaloina
-pohjatutkimukset


Timo Väyrynen, vuoriteknikko 1988 SKOL02 p. 050 331 7994, timo.vayrynen@pohjatekniikka.fi

Erikoisaloina
-kalliorakennussuunnittelu ja louhintasuunnitelmat
-tärinäselvitykset
-valvonta


Juha US. Jokinen, tekn.lis. 1990 SKOL02 p. 040 552 2679, juhaus.jokinen@pohjatekniikka.fi

Erikoisaloina
-rakennusgeologia
-maalämpöselvitykset


Esa Hiltunen
, dipl.ins. 2012, AMK-ins. 2001 SKOL02 p. 050 555 4855, esa.hiltunen@pohjatekniikka.fi

Erikoisaloina

-maanmittaus- ja tietotekniikka
-tietomallit 


Sami Saravo insinööri, 2018 ,AMK, ympäristöteknologia sv. Uusiutuva energia   SKOL 05 , p.050 5124 039,sami.saravo@pohjatekniikka.fi

Erikoisaloina
-Pilaantuneiden maiden kunnostukset

-ympäristötekniset perusselvitykset

 -haitta-aineet niiden riskiarvot

 -maaperä- ja vesinäytteet

 -käyttöhistoriaselvitykset

- puupaaluselvitykset 

-näytteenotto

- kemikaalikartoitus
- työympäristöriskikartoitus


 Juha Saarinen    Työpäällikkö, SKOL 04   p. 0500 505728  , juha.saarinen@pohjatekniikka.fi

Erikoisaloina

-pohjatutkimukset