VERKSAMHETSSÄTT

Den information, som byggarna och entreprenörerna behöver finns bokstavligen under sten. Det är vår uppgift att ta fram den. Detta påvisas av långa traditioner, imponerande referenser och talrika långvariga kundförhållanden.

Vår personal är specialiserad på de olika delområdena inom geotekniken så, att vi kan betjäna våra kunder inom alla krävande grundbyggnadsprojekt allt från den inledande planeringen till slutet av förverkligandet. Den erfarenhet som våra medarbetare har införskaffat i krävande projekt garanterar en pålitlig utgångspunkt för planeringen och en optimal lösning som slutresultat.

Vi använder egen modern undersökningsutrustning som omfattar flera hydrauliska borrningsenheter samt en mångsidig provtagningsutrustning. Jordproven analyserar vi i vårt eget laboratorium.

Ett byggprojekt är som ett stort pusssel, där varje drag är viktigt. Varje drag har också sin egen tid. Därför är också samarbetsförmåga, smidighet och ett kundinriktat agerande en naturlig del av vår verksamhet.

Det viktigaste är, att kunden får en lösning som är den bästa både ekonomiskt och funktionellt.