UTREDNING AV OMGIVNINGEN SAMT VIBRATIONSMÄTNING

Byggandet inverkar alltid också på omgivningen. Innan man påbörjar sprängnings- eller pålningsarbeten bör man alltid klarlägga hur arbetet inverkar på omgivningen och hur arbetet kan utföras utan att omgivningen tar skada. Vi uppgör en detaljerad sprängningsplan med tillhörande utredning av omgivningen och en plan för hur man behärskar riskerna.

I den detaljerade sprängningsplanen beaktar man de konstruktioner och apparater i omgivnigen som är skadekänsliga. Som grund för planeringen bestäms vibrationsvärden. Vi utför också vibrationsmätningar under sprängnings- och pålningsarbeten.

För sprängningen söks den bästa lösningen med beaktande av ekonomin, funktionerna och tidtabellen och med en minimering av riskerna.