PDA- och SIT-mätning

Stadigt på pålar

Åt arbetsplatser som kräver pålning kan vi erbjuda mätning av pålarnas bärförmåga eller PDA-mätningar med stötvågsmetoder.

Intaktmätningar för pålar kan vi göra med SIT- och PIT-metoderna.

 

• Mätning av bärförmåga
- mätning av bärförmåga hos slagpålar med PDA-apparatur

• Intaktmätning
- intaktmätning av slag-, gräv- och borrade pålar med SIT- och PIT-apparatur