MÄTNING

Vi utför all mätning digitalt. Vi använder de nyaste registrerande terrängarbetsstationer.

Resultaten kan behändigt överföras elektroniskt till kundens system i ett överenskommet format.

Du kan beställa av oss:

• Terrängkartering

• Byggnadsmätning
- planritningar
- fasadritningar
- skärningar

• Kontrollmätningar
- kontrollmätningar på byggplatsen
- sättningsuppföljning
- förskjutningsuppföljning
- inklinometermätningar
- portrycksmätning

• Installationsmätning för industrin

• Tjänster för arkitekt- och konstruktionsplanering
- klarläggning av fatighetsgränser
- konstruktionsmätning och -klarläggning i saneringsobjekt
- detaljerad terränginformation som grund för planeringen