INTERNATIONELLA PROJEKT

Internationella uppdrag i ökande mängd

Grundteknik erbjuder alla sina tjänster också utanför Finland och till internationella projekt. Vi har under senaste decennium varit med i tiotals projekt t.ex. i Ryssland och i andra europeiska länder. Vi har permanent representation i St Petersburg och Tallinn.

De lokala kraven beaktas alltid i ifrågavarande projekt och vi planerar de tekniska lösningar, som har anknytning till markgrunden enligt de lokala förhållandena. För oss är olika marksubstanser såsom lössjord, karstjord och sedimentsten bekanta. Vi har också erfarenhet från att arbeta på arktiska och seismiska områden. Allt mer efterfrågade är miljötjänsterna och miljökonsekvensbedömningarna, som vi också erbjuder.