TJÄNSTER

I vårt utbud av tjänster har planeringens andel vuxit under de senaste åren. Under 2000-talets första årtionde utvidgade vi vårt utbud av tjänster från traditionell geoteknik, bergbyggnad samt mätnings- och områdesteknik till miljötjänster, ekologisk planering och miljökonsekvensbedömning.

Våra specialområden är

• Grundundersökningar
• Grundbyggnadsplanering
• Bergbyggnadsplanering
• Områdesplanering
• Kartering och fastighetsmätningar
• Övervakning av grund- och bergbyggnadsarbeten
• Miljöundersökning
• PDA- och SIT-mätningar

 

Vi är aktivt med i skapandet av en trygg grund att bygga på. Vi tittar bokstavligen i djupet och vi går ända till botten då vi gör undrsökningr för våra uppdrag. Under grundbyggnadsplaneringen säkerställer vi att hus och miljö förblir intakt både under byggnadsskedet och under byggnadens användningstid. Av oss får du de bästa möjliga uppgifterna om jordgrunden som behövs för planeringen och byggandet av ditt hus.