GRUNDBYGGNADSPLANERING

Vi har gjort grundbyggnadsplanering över 40 år, så vi är en bekant och trygg samarbetspartner inom branschen. Vi har erfarenhet av grundbyggnadsplanering för såväl hus, järnvägar som väg- och brobyggnadsobjekt.

Vi strävar alltid till en hållbar, trygg och tekniskt-ekonomiskt optimal lösning.

• Planering av schakt,
• Sprängningsplanering,
• Förstärkning och tätning av berg,
• Markförstärkning,
• Dränering,
• Behärskning av grundvattnet,
• Förhindrande av skador på omgivande konstruktioner
• Stödplaner för schakt,
• Planering av grundförstärkning