BERGUNDERSÖKNING

Information från det inre i berget

Grundteknik lämnar ingen information in i berget. Vi erbjuder en byggnadsgeologisk presentation av det utborrade bergprovet, vi ger utlåtanden om bergets kvalitetoch vi producerar exakta uppgifter för uppgörande av en modell på bergrum samt för planering av förstärknings- och tätningsarbeten. Vi gör byggnadsplanering utgående från de erhållna resultaten.