YMPÄRISTÖTOIMINTA

Rakennuslupaa, kaavoitusta ja ympäristölupaa varten

Palvelumme ovat:

- pohjavesitutkimukset, -selvitykset ja -suojelusuunnittelu

- melumitoitukset ja meluntorjuntasuunnittelu

- hulevesiselvitykset ja hallintasuunnittelu

- luonto- ja maisemaselvitykset

- tulvaselvitykset

- Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja lupahakemukset