YMPÄRISTÖSELVITYKSET JA YMPÄRISTÖN TARKKAILUMITTAUKSET


Rakentaminen vaikuttaa aina myös ympäristöön. Ennen louhinta- ja paalutustöiden aloittamista on aina selvitettävä, miten työ vaikuttaa ympäristöön ja miten työt voidaan tehdä ympäristöä vaurioittamatta. Teemme yksityiskohtaisen louhintasuunnitelman ympäristöselvityksineen ja riskienhallintasuunnitelmineen.

Yksityiskohtaisessa louhintasuunnitelmassa otetaan huomioon ympäristön vaurioitumisherkät rakenteet ja laitteet. Suunnittelun pohjaksi määritellään tärinäarvot. Teemme tärinämittauksia myös louhinta- ja paalutustöiden aikana.

Louhinnalle etsitään taloudellisesti ja toiminnallisesti ja aikataulullisesti paras ratkaisu, jossa minimoidaan riskit.

Rakennettaessa pehmeille alueille tarkkailemme ympäristön siirtymiä inklinometrimittauksilla ja teemme myös huokospainemittauksia.