YMPÄRISTÖGEOTEKNIIKKA


Tontin historia ja sillä harjoitettu toiminta vaikuttavat maaperään. Ympäristögeoteknisillä tutkimuksilla selvitämme maaperän ja pohjaveden kunnon ja mahdollisen pilaantuneisuuden asteen.

Käyttöhistoriaselvityksen ja pilaantuneisuustutkimusten jälkeen tehtävä riskiarviointi kertoo, voiko maa-aines aiheuttaa terveyshaittoja tai ekologisia riskejä.

Käytämme selvityksissä omia laitteitamme, raskasmetallianalysaattoria ja muita kenttätutkimuslaitteita. Määritämme näytteistä metallit XRF-analysaattorilla ja öljytuotteiden hiilivedyt Petro Flag -pikatestillä omassa laboratoriossamme sekä yhteistyössä pitkäaikaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Saastuneiden maiden puhdistus on luvanvaraista toimintaa, jota paikalliset ympäristökeskukset valvovat. Laadimme kunnostussuunnitelmat, valvomme työn ja hoidamme tarvittavat viranomaisprosessit.

Palveluumme kuuluvat myös kiinteistöjen ympäristöriskien arvioinnit esimerkiksi kiinteistökauppojen yhteydessä.