KANSAINVÄLISET PROJEKTIT

Kasvavasti kansainvälisiä tehtäviä

Pohjatekniikka tarjoaa kaikkia palvelujaan myös Suomen ulkopuolelle ja kansainvälisiin projekteihin. Olemme viime vuosikymmenen aikana olleet mukana kymmenissä projekteissa esimerkiksi Euroopan maissa. Meillä on pysyvät edustusto Tallinnassa.

Paikalliset vaatimukset otetaan aina huomioon kussakin kohteessa, ja suunnittelemme maapohjaan liittyvät tekniset ratkaisut paikallisten olojen mukaan. Meille ovat tuttuja erilaiset maa-ainekset kuten lössimaat, karstimaat ja sedimenttikivet. Meillä on kokemusta myös arktisilla ja seismisillä alueilla työskentelemisestä. Yhä kysytympiä ovat tarjoamamme ympäristöpalvelut ja ympäristövaikutusten arvioinnit.