CONTACT PERSONS

Seppo Rämö, dipl.ins. 1991 SKOL01 p. 0500 478 858,  seppo.ramo@pohjatekniikka.fi

Specializing
- deep trench design
- foundation reinforcement planning
- rock structure design
- export projects


  Tapio Ranta-aho, dipl.ins.1996 SKOL01 p. 050 597 8613,  tapio.ranta-aho@pohjatekniikka.fi

  Specializing
  - deep trench design
  - special piling
  - high construction geotechnics
  - demanding geotechnical dimensioning


  Juha Pulkka, dipl.ins. 1998 SKOL02 p. 045 636 6596,   juha.pulkka@pohjatekniikka.fi

  Specializing

  - geotechnics for house projects

  - rock structure design

  Juhapng


  Kari Närvänen, ins. 2001 SKOL02 p. 050 404 8913,   kari.narvanen@pohjatekniikka.fi

  Specializing

  - bottom surveys


  Timo Väyrynen, vuoriteknikko 1988 SKOL02 p. 050 331 7994,  timo.vayrynen@pohjatekniikka.fi

  Specializing

  - rock building design and quarry plans

  - vibration studies

  - control


  Juha US. Jokinen, tekn.lis. 1990 SKOL02 p. 040 552 2679, juhaus.jokinen@pohjatekniikka.fi
  Specializing
  - building geology
  - geothermal studies


  Esa Hiltunen
  , dipl.ins. 2012, ins. 2001 SKOL02 p. 050 555 4855,  esa.hiltunen@pohjatekniikka.fi

  Specializing

  -surveying and information technology
  -data models   Sami Saravo insinööri, 2018 ,AMK, ympäristöteknologia sv. Uusiutuva energia  SKOL 05 , p.050 5124 039,sami.saravo@pohjatekniikka.fi

  Specializing 

  -Pilaantuneiden maiden kunnostukset

  -ympäristötekniset perusselvitykset

   -haitta-aineet niiden riskiarvot

   -maaperä- ja vesinäytteet

   -käyttöhistoriaselvitykset

  - puupaaluselvitykset

  -näytteenotto

  - kemikaalikartoitus
  - työympäristöriskikartoitus


   Juha Saarinen   Työpäällikkö, SKOL 04   p. 0500 505728 , juha.saarinen@pohjatekniikka.fi


  Specializing
  - bottom surveys