Seppo Rämö, dipl.ins. 1991 SKOL01 p. 0500 478 858, seppo.ramo@pohjatekniikka.fi

Erikoisaloina
  -syvien kaivantojen suunnittelu
 - perustusten vahvistuksen suunnittelu ja kalliorakennesuunnittelu    

Seppo_Ramo edJPG 


Tapio Ranta-aho, dipl.ins.1996 SKOL01 p. 050 597 8613, tapio.ranta-aho@pohjatekniikka.fi

Erikoisaloina
- syvien kaivantojen suunnittelu ja erikoispaalutukset

Tapio Ranta-ahopng


Juha Pulkka, dipl.ins. 1998 SKOL02 p. 045 636 6596, juha.pulkka@pohjatekniikka.fi

Erikoisaloina
 -talonrakennuskohteiden geotekniikka
-kalliorakennesuunnittelu

Juhapng


Kari Närvänen, ins. 2001 SKOL02 p. 050 404 8913, kari.narvanen@pohjatekniikka.fi

Erikoisaloina
-pohjatutkimukset


Timo Väyrynen, vuoriteknikko 1988 SKOL02 p. 050 331 7994, timo.vayrynen@pohjatekniikka.fi

Erikoisaloina
-kalliorakennussuunnittelu ja louhintasuunnitelmat
-tärinäselvitykset
-valvonta

TimopngJuha US. Jokinen, tekn.lis. 1990 SKOL02 p. 040 552 2679, juhaus.jokinen@pohjatekniikka.fi

Erikoisaloina
-rakennusgeologia
-maalämpöselvitykset

Juha USpngEsa Hiltunen
, dipl.ins. 2012, AMK-ins. 2001 SKOL02 p. 050 555 4855, esa.hiltunen@pohjatekniikka.fi

Erikoisaloina
-maanmittaus- ja tietotekniikka
-tietomallit 

Screenshot - 11_1_2019  11_25png