YHTEYSHENKILÖT

Seppo Rämö, dipl.ins. 1991 SKOL01 p. 0500 478 858

 • erikoisaloina syvien kaivantojen suunnittelu, perustusten vahvistuksen suunnittelu ja kalliorakennesuunnitelu
 • vientihankkeet       

seppopng


Tapio Ranta-aho, dipl.ins.1996 SKOL01 p. 050 597 8613

 • erikoisaloina syvien kaivantojen suunnittelu ja erikoispaalutukset
Tapsapng


Juha Pulkka, dipl.ins. 1998 SKOL02 p. 045 636 6596

 • erikoisaloina talonrakennuskohteiden geotekniikka
 • kalliorakennesuunnittelu

Juhapng


Kari Närvänen, ins. 2001 SKOL02 p. 050 404 8913

 • erikoisaloina pilaantuneiden maiden tutkimus ja kunnostus
 • pohjatutkimukset 

Karipng


Timo Väyrynen, vuoriteknikko 1988 SKOL02 p. 050 331 7994

 • kalliorakennussuunnittelu ja louhintasuunnitelmat
 • tärinäselvitykset
 • valvonta

Timopng
Juha US. Jokinen
, tekn.lis. 1990 SKOL02 p. 040 552 2679
 • rakennusgeologia
 • maalämpöselvitykset

Juha USpngEsa Hiltunen
, dipl.ins. 2012 SKOL03 p.050 555 4855

 • mittaustekniikka, rakennusmittaus ja laserskannaukset
 • määrälaskennat
Esapng

Svetlana Fedorova, dipl.ins. 1999/ins. 2013; SKOL03  p.050 597 8725
 • hulevesihallinta
 • ympäristölupamenettelyt
 • ympäristö- ja luontoselvitykset
 • kierto- ja biotalouskysymykset
Svetlanapng