Seppo Rämö, dipl.ins. 1991 SKOL01 p. 0500 478 858, seppo.ramo@pohjatekniikka.fi

 • erikoisaloina syvien kaivantojen suunnittelu, perustusten vahvistuksen suunnittelu ja kalliorakennesuunnitelu
 • vientihankkeet       

Seppo_Ramo edJPG 


Tapio Ranta-aho, dipl.ins.1996 SKOL01 p. 050 597 8613, tapio.ranta-aho@pohjatekniikka.fi

 • erikoisaloina syvien kaivantojen suunnittelu ja erikoispaalutukset
Tapio Ranta-ahopng


Juha Pulkka, dipl.ins. 1998 SKOL02 p. 045 636 6596, juha.pulkka@pohjatekniikka.fi

 • erikoisaloina talonrakennuskohteiden geotekniikka
 • kalliorakennesuunnittelu

Juhapng


Kari Närvänen, ins. 2001 SKOL02 p. 050 404 8913, kari.narvanen@pohjatekniikka.fi

 • erikoisaloina pilaantuneiden maiden tutkimus ja kunnostus
 • pohjatutkimukset 

Karipng


Timo Väyrynen, vuoriteknikko 1988 SKOL02 p. 050 331 7994, timo.vayrynen@pohjatekniikka.fi

 • kalliorakennussuunnittelu ja louhintasuunnitelmat
 • tärinäselvitykset
 • valvonta

Timopng


Juha US. Jokinen, tekn.lis. 1990 SKOL02 p. 040 552 2679, juhaus.jokinen@pohjatekniikka.fi

 • rakennusgeologia
 • maalämpöselvitykset

Juha USpngEsa Hiltunen
, dipl.ins. 2012, AMK-ins. 2001 SKOL02 p. 050 555 4855, esa.hiltunen@pohjatekniikka.fi

 • maanmittaus- ja tietotekniikka
 • tietomallit
 

Screenshot - 11_1_2019 11_25png