PDA- JA SIT-MITTAUSPALVELUT

 

Vankasti paalujen varassa

 

Paalutusta vaativille työmaille voimme tarjota paalujen kantavuusmittauksia eli PDA- mittauksia iskuaaltomenetelmillä.

Paalujen ehjyysmittauksia voidaan tehdä SIT- ja PIT-menetelmillä.

 

• Kantavuusmittaukset
- lyöntipaalujen kantavuuden mittaukset PDA-laitteistolla

 

• Ehjyysmittaukset
- lyönti-, kaivin- ja porapaalujen ehjyysmittaukset SIT- ja PIT-laitteistolla