Hyödynnämme monipuolisissa rakennus- ja maastomittauksissa uusinta mittausteknologiaa ja nykyaikaisia ohjelmistoja. Jalostamme mittaustulokset tarvittaessa 2D-piirustusten lisäksi myös laajalti yhteensopiviin 3D-mallinnusformaatteihin, joita voidaan hyödyntää laajalti esimerkiksi kohteen visualisoinnissa, määrälaskennoissa,  rakenne- ja arkkitehtisuunnittelussa sekä koneohjausjärjestelmissä.

IMG_20180831_135717_jpg


Voit tilata meiltä esimerkiksi:


• Kartoitukset ja merkintämittaukset

 • luonnontilaiset alueet, puusto ja kasvillisuus sekä rajat ja rakennusalueet
 • tilavuusmittaukset, soranottoalueet, läjitysalueet ja louhinta-alueet
 • laserkeilaukset
 • väylämittaukset

• Rakennusmittaukset

 • kiinteistö- ja saneerausmittaukset
 • tasopiirustukset
 • julkisivupiirustukset
 • leikkaukset
 • 3D-mallinnukset
 • pinta-alamittaukset
 • työmaamittaukset


• Valvontamittaukset

 • rakennusten ja maarakenteiden valvontamittaukset
 • rakentamisen kontrollimittaukset
 • painumatarkkailut
 • siirtymätarkkailut
 • rakennevaurioiden seuranta
 • inklinometrit
 • pohjavedet
 • huokosvesipaineet
 • putki- ja johtoselvitykset
 • kaapelikamerakuvaus


• Teollisuuden erikoismittaukset

 • laitteiden ja rakenteiden asennus- ja tarkemittaukset
 • koestus ja koekäytön seurantamittaukset