Merkintä- ja tarkemittauksissa hyödynnämme nykyaikaista lasertekniikkaa yhdistettynä 3D-suunnitelmiimme. Esimerkiksi merkintämittauksissa pystymme lukemaan suoraan tietokoneelta koordinaatit mittalaitteelle. Uutena palveluna olemme kehittäneet rakennettujen kalliotilojen mittausta ja inventointia. Tilat voidaan mitata ja mallintaa haluttuun 3D-koordinaatistoon, jota tietoa voidaan hyödyntää esim. tilanhallinta- ja paikkatieto-ohjelmistoilla.

IMG_20180831_135717_jpg


Teemme kaikki mittaukset numeerisessa muodossa. Käytämme uusimpia rekisteröiviä maastotyöasemia.

Tulostus siirtyy vaivattomasti sähköisesti asiakkaan järjestelmään sovitussa formaatissa.

Voit tilata meiltä:


• Maastokartoitukset


• Rakennusmittaukset
- tasopiirustukset
- julkisivupiirustukset
- leikkaukset


• Valvontamittaukset
- rakennustyön valvontamittaukset
- painumatarkkailut
- siirtymätarkkailut


• Teollisuuden asennusmittaukset


• Palvelut arkkitehti- ja rakennesuunnitteluun
- kiinteistörajaselvitykset
- saneerauskohteiden rakennemittaukset ja - selvitykset
- yksityiskohtaiset maastotiedot kohteesta  suunnittelun perustaksi